[Back]


Alex Alujas Ropero


Universitat Politècnica de Catalunya