[Back]


Talks and Poster Presentations (without Proceedings-Entry):

M. Ilcik:
"Procedural Modeling with Shape Grammars";
Talk: Seminar of the Institute of Computer Science, Comenius University, Bratislava (invited); 2013-10-04.English abstract:
Formálne jazyky majú svoje uplatnenie vo vsetkých oblastiach informatiky, vrátane počítačovej grafiky. Procedurálne modelovanie, o ktorom si blizsie povieme na piatkovom seminári, sa zaoberá návrhom a automatickým generovaním 3D modelov za pomoci gramatík. Opakújúce sa, symetrické a sebapodobné časti modelov sa definujú jednoducho. Popis nepravidelnej geometrie na úrovni abstrakcie gramatík vsak so sebou prinása nieko?ko zlozitých a zaujímavých problémov. Od pomerne známych L-Systémov sa cez tvarové a mnozinové gramatiky dostaneme az k najnovsím vrstveným konceptom. Pri tom si ukázeme ako sa najlepsie modelujú rastliny, domy a nábyok.

Created from the Publication Database of the Vienna University of Technology.