[Zurück]


Beiträge in Tagungsbänden:

D. Adam, M. Szabo:
"Inovativni technologie zhutnov ani a ridici systemy zhutnovani pro obnovu protipovodnovych hrazi";
in: "The cooperation of neighboring countries in water management and flood protection", CSSI - SIA (Hrg.); herausgegeben von: Czech Institution of Structural and Civil Engineering; Eigenverlag, Praha, 2015, (eingeladen), S. 123 - 139.Kurzfassung deutsch:
Protipovodňové ochraně je připisována významná celospolečenská důlezitost. Protipovodňová opatření chrání velké mnozství soukromého a státní majetku. Katastrofální povodně posledních desetiletí demonstrovali mozný rozsah skod, které povodně mohou způsobit. Obor geotechnika svými poznatky významně přispívá ke spolehlivosti protipovodňových hrází. V Rakousku proběhlo rozsáhlé přepracování technických pozadavků na ochranné konstrukce. Současně byly rozvinuty inovativní postupy výstavby a hutnění zemních konstrukcí, které vylepsují stávající, novým standardům jiz nevyhovující protipovodňové hráze.

Kurzfassung englisch:
From the economic point of view great importance needs to be attached to flood protection systems since they shelter national and/or transnational wealth and private means to a major extent. In the last decades catastrophic floods revealed the enormous damage potential of natural hazards. Geotechnical engineers make an important contribution to provide for more reliable flood protection dikes. In Austria remarkable efforts were made to revise specifications and to improve existing flood protection dikes using novel approaches to reconstruct and compact inadequate earth structures.


Elektronische Version der Publikation:
http://publik.tuwien.ac.at/files/PubDat_242823.pdf


Erstellt aus der Publikationsdatenbank der Technischen Universitšt Wien.